24/04/2017

ΙΟΝΙΟ | Φάκελος Yδρογονάνθρακες | Αναπάντητα ερωτήματα και επιστημονικές διαφωνίες


Αναπάντητα ερωτήματα και αντικρουόμενες επιστημονικές απόψεις άφησε η ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Ζάκυνθο από την ΠΙΝ για τις έρευνες και την εξόρυξη υδρογονανθράκων στα οικόπεδα του Ιονίου.


 #ionianchannel
Advertisement 5