Ιθάκη | Ενισχύεται το δίκτυο των μπλε κάδων στην Ιθάκη

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης, για το οποίο υπήρξε σχετική ανακοίνωση, ξεκινά με τον καινούργιο χρόνο. Συγκεκριμένα από 3 Ιανουαρίου ημέρα θα ξεκινήσει η ανάπτυξη των κάδων ανακύκλωσης σε οκτώ περιοχές του νησιού.