09/10/2018

ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Ξεκίνησαν τα έργα για τον αγωγό στην Μικρή Μαντίνεια. Αντιπλημμυρική θωράκιση στην Περιοχή


Ξεκίνησε στην Καλαμάτα το έργο του αγωγού με τον οποίο πρόκειται να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με την επικίνδυνη λίμνη που δημιουργείται στο δρόμο πριν τη Μικρή Μαντίνεια, από τα νερά της βροχής.


 #ionianchannel
Advertisement 5