Μελέτες για την αντιπλημμυρική & αντιπυρική θωράκιση της Ιθάκης

Ξεκινούν οι μελέτες για την αντιπλημμυρική και αντιπυρική θωράκιση της Ιθάκης, ένα πιλοτικό πρόγραμμα θωράκισης, το πρώτο πρόγραμμα για την προστασία μικρού νησιού στην χώρα μας. Στόχος, να αποτελέσει πρότυπο σχέδιο για τη θωράκιση των μικρών Δήμων της νησιωτικής χώρας.