Ιθάκη | Σε παράδεισο μετατράπηκε η παραλία με το πρώην ιχθυοτροφείο

Σε παράδεισο μετατράπηκε παραλία στο νησί της Ιθάκης, το οποίο είχε εγκαταλειφθεί. Περιβαλλοντική καταστροφή αποτελούσε το εγκαταλελειμμένο ιχθυοτροφείο που βρισκόταν στην περιοχή. Ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων του νησιού έγινε πραγματικότητα.