ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ | Plane Spotting, “κυνηγώντας” μαχητικά | Τρίτη 9 Απριλίου | Ώρα 11.00 μμ