ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ | Ο Περικλής Μαντάς μιλάει στο ΙΟΝΙΑΝ | Παρασκευή 11 Ιανουαρίου | Ώρα 11.00 μμ