ΚΑΛΑΜΑΤΑ : Εγκαίνια γραφείου τουριστικής υποστήριξης

Στόχος η τουριστική ανάπτυξη ολόκληρης της Μεσσηνίας
Παναγιώτα Ντίντα – Αντιδήμαρχος Καλαμάτας