ΠΑΤΡΑ | Τα Ι.ΙΕΚ Βέργη πρωτοπορούν | Τα τμήματα, οι ειδικότητες και το παράθυρο στο μέλλον