Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας | Το debate των υποψηφίων Περιφερειαρχών