ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ| 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονίου | Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 | Ώρα 9.00 μ.μ.