ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ | Τελετή Απονομής | Τετάρτη 09 Iανουαρίου | Ώρα 10.30 μμ