ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ | Horizon Blu, Καλαμάτα | Σάββατο 8 Απριλίου | Ώρα 6.00 μ.μ.