7 ΜΕΡΕΣ CINEMA | Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 | Ώρα 10.00 μ.μ.