ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 15 Μαρτίου – Έρευνα της συσσώρευσης απορριμάτων στις ακτές