ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ | Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου: Προοπτικές & δυνατότητες | Ολόκληρη Εκπομπή