ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ | Ο πρόεδρος του ΟΛΠΑ Νίκος Κοντοές στο ΙΟΝΙΑΝ – Παρασκευή 2 Μαρτίου | Ώρα 11.00 μ.μ