ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Εγκαινιάστηκε το Νέο Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο

Εγκαινιάστηκε την Παρασκευή το Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο Καλαμάτας. Μαθητές, γονείς και καθηγητές, ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτή, επισημαίνουν ότι επιτέλους καλύφθηκε ένα πολύ σημαντικό κενό στον χώρο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή τους. Ο Δήμος, μετά από αναζήτηση βρήκε τις αίθουσες και τους απαραίτητους χώρους που χρειάζονται οι συγκεκριμένοι μαθητές, στο σχολικό συγκρότημα του πρώην πολυκλαδικού.