7 Μέρες Cinema | Από τη μικρή στη μεγάλη οθόνη | Τετάρτη 23.11 ώρα 10 μ.μ.